fra
che
bel
esp
int
pol
swe
deu
dnk
ita
bra
gbr
aut
ind
grc
fin
rou
nor
nld

Regulamin

1. Korzystanie z tej strony jest równoważne z akceptacją "Warunków korzystania ze strony internetowej". JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z "WARUNKAMI", NIE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. Za korzystanie z niniejszych warunków, uważa się za czytanie lub odwiedzenie naszej strony internetowej i / lub zakupu jednego lub więcej produktów na stronie internetowej i ma to zastosowanie do wszystkich użytkowników, ludzi, komputerów, firm, organizacji posiadających i nie posiadających osobowości prawnej.

2. Informacje na dany temat są publikowane przez właścicieli strony w dobrej wierze i zgodnie z ich najlepszą wiedzę i umiejętnościami. Oczekuje się zatem od użytkowników przestrzegania zasad i regulaminu strony i korzystania z serwisu w dobrej wierze, zachowania szacunku i odpowiedzialności w każdej chwili, nie pisania oszczernych komentarzy o stronie WWW lub właścicielach witryny w dowolnych mediach, stronach internetowych, forach, itp. Nieprzestrzeganie spowoduje odmowę dostępu użytkownikowi do witryny sieci Web, a także może prowadzić do złożenia zawiadomienia do prokuratury, gdy działanie narusza prawo do prywatności, zniesławienia, szkalowanie, itp.

3. W przypadku sporów wynikających z korzystania z tej strony, niezależnie od kraju pochodzenia osoby trzeciej, wszystkie spory będą rozstrzygane w ramach jurysdykcji kraju siedziby łaściciela strony internetowej (s), a nie kraju użytkowanika strony, chyba że wskazano inaczej.


4. Wszystkie materiały na tej stronie internetowej, strony internetowe lub jakiekolwiek produkty, które są sprzedawane poprzez stronę internetową, są przedmiotem prawa autorskiego i nie ogą być powielane w całości lub w części bez wyrażenia zgody właściciela strony. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować ani w żaden sposób reprodukować, publikować, rozpowszechniać, przedawać, wypożyczać, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji lub produktów uzyskanych z tej strony. Niezastosowanie się żytkownika do uzyskania pozwolenia przed odtwarzaniem tego materiału, może spowodować wszczęcie wobec niego postępowania karnego.

5. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie internetowej były poprawne i aktualne, ale nie zawsze jest możliwe, aby wszystko zaktualizować. Informacje na stronie ostarczane są bez tytułu rękojmi lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, a właściciele tej strony nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za korzystanie z informacji, które mogą pojawić się a łamach serwisu. Użytkownicy są odowiedzialni za przeanalizowanie przepisów i praktyk dotyczących obszarów ich zainteresowań, uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej, przed odjęciem jakichkolwiek działań. Jeżeli jakiekolwiek informacje na tej stronie są niedokładne lub błędne, napisz do nas.

6. Możemy od czasu do czasu wysłać dane używkonika do starannie wybranych stron trzecich, które mogą zaoferować inne produkty, którymi możesz być zainteresowany. Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt z nami, jeśli nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe były wykorzystywane w ten sposób.

7. Na wszystkich forach dyskusyjnych dostępnych na naszej stronie, użytkownicy powinni się szanować nawzajem. Traktujemy bardzo poważnie oszczercze pomówienia i każde negatywne omentarze na naszym forum będą usuwane, a użytkownik nie będzie miał dostępu.

8. W celu poprawy naszej strony i naszych usług, możemy czasami korzystać z plików cookie. Charakter plików cookie jest czysto informacyjny i nie oznacza przechowywania danych sobowych, lub śledzenia Twojej aktywności na stronie. Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, po wizycie na stronie, przejdź do menu Narzędzia przeglądarki i wybierz opcję "usuń cookies".

9. Dla niektórych z funkcjonalności strony, może czasami być wymaganaobsługa plików cookie. Jeśli ustawienia prywatności są zbyt wysokie, dostęp do części naszej strony internetowej lub ykonania określonych czynności może być niemożliwy. Jeśli tak jest, i chcesz kontynuować, musisz zmienić ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce, aby akceptować pliki cookie. Nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowników, którzy nie są w stanie zobaczyć informacji zamieszczonych na stronie, jeśli nie są skłonni do zmiany ustawień zabezpieczeń.

10. Treści tych warunków mogą zostać zmienione. Jeśli zakupiliście produkt przez naszą stronę, to warunki, które obowiązywały w czasie zakupów, będą ważne.