fra
che
bel
esp
int
pol
swe
deu
dnk
ita
bra
gbr
aut
ind
grc
fin
rou
nor
nld

Algemene voorwaarden

1. Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de voorwaarden voor het gebruik hieronder. Gebruikt, voor de toepassing van deze voorwaarden en bepalingen, wordt beschouwd als de lezing of het bezoeken van deze website, en / of de aankoop van een of meer producten van de website en is van toepassing op alle gebruikers, waaronder de persoon, de of computerbedrijven en andere organisaties, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

2. De eigenaren van deze website zijn gepubliceerd in goeder trouw en naar de beste van hun kennis en vaardigheden in het bijzonder onderwerp. Van de gebruikers van de website wordt daarom verwacht een vergelijkbare goeder trouw in het gebruik van de website tonen, het handhaven van de Algemene Voorwaarden van Gebruik, niet lasterlijke opmerkingen over een website of de site-eigenaars in welke media dan ook publiceren, zij het elektronisch of anderszins en moet zich op het discussieforum van de website, op een respectvolle en te allen tijde verantwoordelijke manier gedragen. Niet-naleving zal resulteren in de ontzegging van de toegang van de gebruikers tot de website en kan ook leiden tot vervolging, wanneer het gedrag in strijd is met de wetten van de privacy, laster, etc.

3. In het geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht het land van herkomst van derden, zullen al deze geschillen worden opgelost binnen de jurisdictie van het land van oprichting van de eigenaar van de website (s) en niet het land waar de website is gelegen, tenzij anders aangegeven.

4. Al het materiaal op deze website of de producten die erop verkocht kunnen worden, indien de producten worden verkocht via de website, is onderworpen aan het auteursrecht en mag niet worden gereproduceerd, zij het in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van de eigenaar van de website. U mag de informatie of producten verkregen uit deze website niet wijzigen, kopiëren, of op enigerlei wijze reproduceren, publiceren, verspreiden, verkopen, verhuren, licentie verkrijgen, afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen. Verzuim van de gebruiker om toestemming te verkrijgen voor het weergeven van dit materiaal kan strafrechtelijk worden vervolgd.

5. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is, maar het is niet altijd mogelijk om alles bijgewerkt te houden. De informatie wordt vervolgens verstrekt zonder garantie of waarborg van welke aard dan ook, en de website-eigenaren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die mogelijk wordt weergegeven op de pagina's van de website. E aansprakelijkheid voor gebruikers om wetgeving en praktijken die op hun van toepassing kunnen zijn te onderzoeken alvorens te handelen op informatie die via de website wordt verstrekt. Als u informatie vindt op deze site die onvolledig is of onjuist is, kunt u ons mailen.

6. We kunnen zo nu en dan hun gegevens sturen aan zorgvuldig geselecteerde derden, die mogelijk nog andere producten van belang kunnen aanbieden. Zoals beschreven in ons Privacybeleid, moet u contact met ons opnemen indien u niet wilt dat uw contactgegevens op deze manier worden gebruikt.

7. Overal waar er discussiefora te vinden zijn op de website moeten de gebruikers op een beschaafde wijze met elkaar en met de site omgaan. Enige vorm van lasterlijke smaad nemen wij zeer serieus en eventuele ongepaste opmerkingen op ons forum worden verwijderd en de gebruiker zal de toegang worden geweigerd.

8. Met het oog op de verbetering van onze site en onze service aan u, worden in sommige gevallen cookies gebruikt. Het doel van cookies is puur om ons te helpen de informatie die we aan u verstrekken te personaliseren en impliceert niet de opslag van persoonlijke gegevens, of het volgen van uw activiteiten op de site. Als u de cookie wenst te verwijderen, zoals na een bezoek aan de site, gaat u naar het menu Extra van uw browser en selecteert u vervolgens de optie 'cookies verwijderen'.

9. Voor sommige functies van de website, is het soms noodzakelijk om cookies te gebruiken. Als de privacy-instellingen te hoog zijn, kan het niet mogelijk voor u zijn om delen van onze website te bekijken of een bepaalde jobaanbieding te voltooien. Als dit het geval is, en u wilt verdergaan, dient u de beveiligingsinstellingen van uw browser aanpassen om cookies te accepteren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor gebruikers die niet in staat om de site te bekijken als ze niet bereid zijn om hun beveiligingsinstellingen te wijzigen.